Производи за пакување, архивирање и етикетирање

Пакувањето е наука, уметност и технологија на заштита на производи за дистрибуција, складирање, продажба и употреба.  Соодветното пакување е од големо значење за заштита на сите производи или документи кои ги употребуваме.  Покрај класичните модели на производи за пакување, архивирање и етикетирање во Клевер Мк нуди широк асортиман кој лесно може да го задоволи вкусот и потребите на секој клиент.