КЛЕВЕР-МК во своето десетгодишно постоење врз база на овие факти ја изгради деловната стратегија-водење максимална грижа за потребите на клиентите од сите аспекти.Компанијата има стабилен и динамичен раст и стана афирмиран бренд на македонскиот простор токму заради следењето на пробирливите барања на пазарот,решавањето на дилемите на клиентите околу соодветен избор на материјали,остварувајќи деловна соработка со реномирани глобални брендови од оваа област со цел во секое време да има најквалитетна понуда на канцелариска опрема на нашиот пазар.Располага и со сопствена производна линија за регистратори и папки како стандардна продукција и производство пп специјална нарачка и дадени спецификации.

КЛЕВЕР-МК е првата компанија која што отвори е-продавница кај нас: www.klever.com.mk.

Зошто треба да станете лојален член на широкото семејство на КЛЕВЕР-МК? Едноставно,заради неколку многу битни моменти,содржани во секојдневното работење на компанијата:


Заштедете време


Заштедете пари


Експресна испорака


Професионални совети


Селекција


Тим

Назив: Друштво за производство, промет, посредување и услуги КЛЕВЕР-МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Адреса: ул.808 бр.2 , Скопје
Дејност: Трговија на големо со останати канцелариски машини и опрема
Даночен број: 4030999371532
Матичен број: 5347211